سرخط خبرها
خانه > فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقالات

۱- تهیه مقاله بر مبنای چارچوب‌های مشخص‌شده در راهنمای نویسندگان؛

۲- ارسال مقاله از طریق سامانه با ذکر کامل مشخصات، شماره تلفن‌ها و ایمیل نویسنده یا نویسندگان؛

۳- تعیین یکی از نویسندگان به‌عنوان نویسنده مسئول مرتبط با نشریه؛

۴- بررسی اولیه مقاله توسط سردبیر و اعضای هیئت تحریریه مجله برای تعیین تکلیف پیرامون پذیرش اولیه، یا اصلاح مطابق با فرمت و در مرحله بعدی ارسال به داوری یا اعلام عدم پذیرش آن در همین مرحله و بایگانی مقاله؛

۵- در صورت تأیید مقاله توسط مدیریت مجله؛ ارسال آن به داوران مرتبط و مورد وثوق نشریه از طریق سامانه؛

۶- در صورت تأیید داوران و اعلام نظر آنان مبنی به‌ضرورت اصلاح مقاله، ارسال آن به نویسنده یا نویسندگان برای اعمال اصلاحات؛

۷- داوری مجدد برای کنترل اصلاحات خواسته‌شده توسط داوران تطبیقی؛

۸- طرح مقاله در جلسه هیئت تحریریه برای بررسی و تأیید یا رد نهایی؛

۹- قرار گرفتن مقاله در نوبت چاپ بر اساس صلاحدید مدیریت مجله؛

۱۰- چاپ مقاله پذیرش‌شده در فصلنامه.

برای بزرگ نمایی تصویر روی آن کلیک نمایید.